Nasza firma brukarska oferuje usługi w zakresie układania nawierzchni z  kamienia naturalnego, kostki brukowej, prefabrykatów betonowych oraz pozostałe prace brukarskie. Świadczymy usługi brukarskie na obszarze woj. Kujawsko-Pomorskiego, głównie w miastach Toruń, Bydgoszcz i Włocławek i Inowrocław.

Prace brukarskie związane z układaniem kamienia oraz kostki brukowej wykonujemy w następujących etapach:

Projektowanie

Wykonanie projektu w oparciu o wymagania klienta z uwzględnieniem istniejących warunków w miejscu połorzenia nawierzchni.

Korytowanie - czyli przygotowanie podłoża
Korytowanie jest pierwszym etapem praz związanych z przygotowaniem podłoża. Usuwamy część wierzchniej warstwy gruntu o grubości od 20 do 50 cm (grubość ta zależy od rodzaju gruntu i przewidywanego obciążenia nawierzchni). Powstały w ten sposób wykop jest dokładnie oczyszczany  z korzeni roślin oraz wyrówywany, a następniei zagęszczany, po to ażeby w przyszłości nie doszło do osiadania gruntu. Kolejnym etapem jest właściwa niwelacja terenu zgodnie z założonymi w projekcie spadkami nawierzchni i liniami odwadniającymi. Dokonujemy jej poprzez usunięcie nadmiaru gruntu albo uzupełnienie jego ubytków według wskazań nivelatora. Położone warstwy podbudowy bezwzględnie muszą mieć taką samą grubość w każdym miejscu kładzionej nawierzchni. Korytowanie i niwelacja terenu to niezwykle istotne etapy bo wpływją one na kształt i wytrzymałość nawirzchni.

Do wykonania tych prac używamy  specjalistycznych  maszyn jak:

  • równiarka
  • zagęszczarka dynamiczna
  • płyta wibracyjna
  • niwelator
  • spychacz

Ma niewielkich powierzchniach niwelację wykonujemy ręcznie.

Wykonanie podbudowy
Warstwa podbudowy jest odpowiedzialna za odpowiednie przeniesienie  obciążeń z nawierzchni na grunt. Podbudowa musi być przepuszczalna dla wody, dlatego też do jej wykonania  stosuje się kruszywa takie jak: tłuczeń, żwir, grys, żużel oraz mieszaninę piasku ze żwirem. Grubość tej podbudowy  zależy przede wszytkim od przewidywanego obciążenia na kładzionej nawierzchni. Dla nawierzchni  przeznaczonej dla ruchu pieszego grubość podbudowy wacha się od 10 do 20 cm, natomiast dla nawierzchni przystosowanych do ruchu pojazdów mechanicznych, w tym  parkingów i podjazdów do garaży – w zależności od  ciężaru pojazdów - od 25 do 45 cm.

Położenie podsypki pod nawirzchnię
Po uformowaniu podbudowy wykonujemy podsypkę, czyli tzw warstwę wyrównawczą,  której podstawowym zadaniem jest zapewnienie solidnego  osadzenia kostek kamienia oraz dodatkowe zniwelowanie różnic w grubości kostki. Podsypkę wykonujemy z piasku o frakcji do 2 mm, bądź też grysu albo żwirku. Grubość podsypki wynosi od 3 do 5 cm.

Układanie kamienia lub kostki
Kostkę układa się od brzegu nawierzchni (obramowanej krawężnikami, obrzeżami, palisadami lub tzw. brzegówką) w kierunku środka, co pozwala zawsze pracować na już ułożonej nawierzchni, dzięki czemu nie niszczy się przygotowanej wcześniej podsypki. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne ułożenie pierwszych rzędów, które mogą wymagać przycinania kostek. Istotne jest też kontrolowanie spadku układanej powierzchni oraz zachowanie spoin (szczelin) pomiędzy kostkami. Ułatwiają to specjalne wypustki dystansowe znajdujące się na bocznych ściankach kostek.

Utwardzanie położonej nawierzchni
Po zakończeniu układania kostki spoiny wypełniamy suchym piaskiem. Następnie należy oczyszczamy całą powierzchnię i przystąpujemy do zagęszczania nawierzchni. Wykorzystujemy  do tego płytę wibracyjną zabezpieczoną specjalną płytą z gumy, która skutecznie zapobiega uszkodzeniu położonych kostek brukowych. Procedurę ubijania przeprowadzamy  kilkakrotnie uzupełnianiając piasek w szczelinach oraz zamiatając całą powierzchnię.

Właściwie ułożona nawierzchnia  tworzy jednorodną płaszczyznę bez żadnych wybrzuszeń i szpar szerszych niż spoiny między kostkami.

Related Postsukładanie kamienia kostki brukowej kamień brukarstwo Poznań Warszawa Toruń Wrocław Kraków Bydgoszcz Włocławek Grudziądz Gdańsk Gdynia Sopot Inowrocław Grudziądz Golub-Dobrzyń Solec-Kujawski usługi brukarskie KOSTKA BRUKOWA KOSTKA GRANITOWA BRUKARZ CENY CENNIK